Strona główna
galerie polskie
galerie zagr.
spis wież

SMOLANY


  Wstecz

Białoruś


Nowogródek
Smolany


Zakładowa wie
ża
wodna

Wieża wodna na terenie dawnego klasztoru zakonu Dominikanów w Smolanach.
Stalowa wieża w żaden sposób nie jest związana z zakonnikami - pochodzi z czasów radzieckich, znajduje się tuż obok murów XVIII-wiecznego kościoła.
Dominikański klasztor w Smolanach ufundowany został w roku 1680 przez starostę Hieronima Sanguszkę i Teodorę Konstancję z Sapiehów. Po rozbiorach i po powstaniu listopadowym klasztor w roku 1832 ukazem carskim został zlikwidowany, pozostał jedynie kościół, który był użytkowany jako kościół parafialnych do lat 20-tych lub 30-tych XX wieku. Po II wojnie światowej (1945–1989) zabudowania klasztoru były wykorzystywane jako garaże kołchozu.

Zdjęcia: Ewa Lipka-Chudzik (czerwiec 2015 r.)fot. Ewa Lipka-Chudzik

wieża znajduje sie po prawej stronie budynku kościoła.
ruiny budynku po prawej stronie to dawne zabudowania sowchozu


 
fot. Ewa Lipka-Chudzik

fot. Ewa Lipka-Chudzik

stalowa wieża i jej bliska lokalizacja w stosunku do murów kościoła


fot. Ewa Lipka-Chudzik

zbiornik na wodęWstecz W górę